La Cazette


gebruiksvoorwaarden

U bent momenteel verbonden met de website van Mini camping La Cazette.
De gebruiker die toegang heeft tot deze site gaat ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie over de uitgever:
Deze site is gepubliceerd door:
La Cazette
Lidy Mommers & Carli Bakker
12480 Broquiès
Tel: 00 33 (0)565 99 47 33
info@lacazette.com

Hosting informatie:
Deze website wordt gehost door:

Internet Service Europe BV
Rucphensebaan 30
4706 PJ Roosendaal
Nederland
Tel: +31 (0) 165-318788

Auteursrecht :
De presentatie en elk van de elementen, waaronder de domeinnaam, handelsmerken, logo's, tekens, tekeningen, illustraties, foto's, tekst, grafische afbeeldingen en andere bestanden die op deze site verschijnen, worden beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom en behoren tot de inrichting of zijn het onderwerp van een gebruiksvergunning.

Geen enkele component van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geladen, gedenatureerd, overgedragen of gedistribueerd op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, gedeeltelijk of geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de inhoud op de site.

De foto's op onze site zijn niet contractueel.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​op onze site of de elementen ervan, zijn een inbreuk op de rechten van uitgever en zou met name aanleiding zijn voor beschuldiging van vervalsing dat wordt gesanctioneerd door de artikelen L 355-2 en volgende van de Code van Intellectueel Eigendom.

Rechten vanuitgever als gegevensproducent
Elke klant, prospect of partner heeft een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de informatie op onze site te raadplegen voor zijn / haar eigen behoeften voor reserveringsdoeleinden.

Het is toegestaan ​​om een ​​deel van de inhoud van deze site te extraheren en / of te hergebruiken voor persoonlijke besluitsvorming, op voorwaarde dat deze extractie en / of hergebruik geen betrekking heeft op een deel, dat kwalitatief of kwantitatief wordt gewaardeerd, substantiële inhoud van deze site . Bovendien is het ook verboden om de inhoud van deze site, zelfs niet substantieel, te extraheren en / of opnieuw te gebruiken.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de artikelen L. 342-1 en L. 342-2 van de Franse code voor intellectuele eigendom. Het is ook verboden om de inhoud van de site, in welke vorm dan ook en aan welk publiek dan ook, openbaar te maken.

In het bijzonder is het gebruik voor commerciële doeleinden van de inhoud van deze site uitdrukkelijk verboden.

verantwoordelijkheid
Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt verstrekt zoals ze is. Ons bedrijf geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment gegevens te wijzigen, inclusief het bijwerken van deze pagina.

De gebruiker stemt ermee in om op deze site geen informatie te verzenden die zou kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe om via deze site geen illegale informatie te verspreiden, in strijd met de openbare orde of laster.

Uitgever doet er alles aan om gebruikers informatie en / of hulpmiddelen beschikbaar te stellen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of de aanwezigheid van virussen op zijn site .

Andere websites dan die van uitgever die een hyperlink naar deze site hebben, vallen niet onder de controle van uitgever, die daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Hypertext-koppeling
Voor elke opmerking over het functioneren van onze site, kunt u een bericht sturen door op de link "Contact" te klikken.

belangrijk
De berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.

Open 15/6 - 1/9, Gite 1/4 - 1/11
Kleine Camping
Aan de rivier de Tarn
Geschikt voor kinderen